Inwestycje w ziemie. Czy to jedne z najlepszych opcji?

Według wielu ekonomistów zmniejszenie przez banki oprocentowania lokat oszczędnościowych sprawia, że atrakcyjniejszą formą inwestowania swoich oszczędności są inwestycje w ziemie. Jest to korzystniejsze w sytuacji, gdy inwestor planuje długoterminowe inwestowanie w ziemię.Skąd takie opinie? Po pierwsze z obserwacji cen gruntów w przeciągu ostatnich lat. Według tych obserwacji ceny gruntów stopniowo wzrastają. Jak pokazują statystyki na koniec 2012 roku ceny gruntów były o 13 % wyższe od ceny gruntów rok wcześniej. Inwestowanie w ziemię tym bardziej jest korzystne, gdy inwestor zdecyduje się na odrolnienie zakupionego gruntu, wtedy ceny, po której będzie można sprzedać daną ziemię znacznie wzrośnie.

Ponadto korzystne jest kupienie ziemi, którą kiedyś mogą chcieć kupić instytucje publiczne, ponieważ np. chcą tam wybudować autostradę. Prognozy dotyczące tego, że ceny gruntów nadal będą rosły są głównie argumentowane tym, że od 2004 roku ceny ziemi wzrosły sześciokrotnie, a nadal te ceny są niższe, w stosunku do cen ziemi na terenie Unii Europejskiej.

Inwestorzy, którzy planują zainwestować w ziemie powinni wybierać grunty, które znajdują się w pobliżu aglomeracji miejskich, ponieważ aglomeracje stopniowo będą się poszerzać, co spowoduje, że te tereny będą atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupców. Inwestycje w ziemie są najbardziej korzystne dla inwestorów planujących długookresowe inwestowanie, ponieważ nawet w przypadku chwilowego obniżenia cen gruntów bardzo prawdopodobne, a nawet pewne jest, że ceny znowu wzrosną.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]