Inwestowanie w produkty standaryzowane – krótkie „know how”

Jedną z opcji inwestowania swoich zaoszczędzonych środków jest inwestowanie w produkty strukturyzowane. Co to są produkty strukturyzowane? Powstają one wskutek połączenia dwóch elementów. Pierwszy element obligacja lub depozyt. Na tą część przeznaczana jest większość inwestowanych środków tak około 85%. Ta część ma być formą ochrony kapitału i rekompensatą w razie niepowodzenia inwestycji, żeby inwestujący nie był stratny. Druga część, z jakiej składa się produkt strukturyzowany to opcja, inaczej instrument pochodny. W tą część inwestowana jest stosunkowo niewielka część kapitału.

Mimo to pozwala ona jednak wygenerować spore zyski. Tym instrumentem może być cena akcji, walut, poziom inflacji, czy nawet wyniki sportowe. Oferowane produkty znacznie się różnią między sobą, dlatego lepiej najpierw dobrze przemyśleć, na jaki produkt chce się zdecydować.

Czym się kierować? Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, jaki jest instrument bazowy. Czy inwestowanie w niego jest opłacalne. Poza tym należy sprawdzić czas trwania produktu. Przeważnie bardziej się opłaca wybrać produkt, który trwa kilka lat. Ważne jest również, żeby sprawdzić, jaki jest system obliczania zysku.

Istnieją różne opcje. Pierwsze z nich to opcje europejskie, w których wielkość wypłacanych środków jest wprost proporcjonalna do wzrostu instrumentu bazowego.

W przypadku opcji azjatyckiej wartość wypłaconej kwoty jest uzależniona od zmian wartości indeksu, które są uśredniane. Są również opcje barierowe knock-out oraz autcall, (w których można zakończyć inwestycje wcześniej niż jest to określone).

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]