Inwestowanie w produkty standaryzowane – krótkie „know how”

Inwestowanie w produkty standaryzowane – krótkie „know how”

Jedną z opcji inwestowania swoich zaoszczędzonych środków jest inwestowanie w produkty strukturyzowane. Co to są produkty strukturyzowane? Powstają one wskutek połączenia dwóch elementów. Pierwszy element obligacja lub depozyt. Na tą część przeznaczana jest większość inwestowanych środków tak około 85%.