Inwestowanie w produkty standaryzowane – krótkie “know how”

Jedną z opcji inwestowania swoich zaoszczędzonych środków jest inwestowanie w produkty strukturyzowane. Co to są produkty strukturyzowane? Powstają one wskutek połączenia dwóch elementów. Pierwszy element obligacja lub depozyt. Na tą część przeznaczana jest większość inwestowanych środków tak około 85%.

Inwestycje w ziemie. Czy to jedne z najlepszych opcji?

Według wielu ekonomistów zmniejszenie przez banki oprocentowania lokat oszczędnościowych sprawia, że atrakcyjniejszą formą inwestowania swoich oszczędności są inwestycje w ziemie. Jest to korzystniejsze w sytuacji, gdy inwestor planuje długoterminowe inwestowanie w ziemię.